Rezervace skupinových lekcí ZDE!!!

Staň se členem ještě dnes a začni novou cestu

Kruhový trénink

Pod vedením Karla Klimeše (intruktor s dlouholetou praxí v zahraničí)

Kruhový trénink je populární druh cvičení. Hezky česky se říká kruháč nebo kruhák a anglicky jde o circuit training.

Co je kruhový trénink

Jde o tréninkovou metodu procvičení celého těla založenou na opakovaném provádění vybraných cviků po sobě v přesně daném pořadí, kdy se po předem určený čas nebo na konkrétní počet opakování procvičují jednotlivé svalové skupiny. Název vychází z rozmístění stanovišť, která bývají uspořádaná právě do kruhu.

Jeden kruh (série) znamená odcvičit všechny cviky po sobě s minimálními pauzami. Následuje přestávka, a poté se celý kruh odcvičí znova několikrát po sobě.

V rámci jedné tréninkové jednotky, která může trvat 20 ale i 60 minut se prostřídají statické a dynamické cviky, cviky na různé svalové skupiny: na střed, na dolní i horní část těla, na velké i menší svalové skupiny, cviky na sílu, rychlost, vytrvalost, mobilitu i výbušnost. Jedná se tedy o velmi variabilní cvičení.

Kruháč lze skvěle přizpůsobit různým cílům (očekávání), věku, pohlaví či fyzické kondici. Vždy je dobré vybrat trénink s odpovídající náročností. Nikdy nebude moc snadný, aby vás posouval kupředu, ani příliš náročný, aby vás odradil.

Různé typy kruhového tréninku

Kruhový trénink může cvičit kdokoliv, stačí si najít vhodný typ. Začátečnice preferují snazší cvičení mezi podobně naladěnými ženami zaměřené na redukci tuku, sportovci vyhledávají výzvy, chtějí zrychlovat, zlepšovat výkony a budovat sílu nebo všechno najednou.

Podle pohlaví

 • kruhový trénink pro muže i ženy: vhodné pro pokročilejší osoby s

 • nějakou úrovní kondice

 • kruhový trénink pro muže: většinou zaměřený na výkon a budování síly

 • kruhový trénink pro ženy: cvičení většinou zacílené na ženské partie, na

 • redukci podkožního tuku a tvarování křivek

Podle věku
 • kruhový trénink pro děti a dospívající (juniory)
 • kruhový trénink pro seniory
Podle očekávaných výsledků

 • kruhový trénink na spalování tuků, podporu hubnutí a tvarování těla

 • kruhový trénink zaměřený na rozvoj vytrvalosti

 • kruhový trénink na budování a rozvoj silových schopností

 • kruhový trénink pro rozvoj rychlosti a výbušnosti

 • kruhový trénink pro rozvoj flexibility

 • kruhový trénink pro rozvoj koordinačních

V čem a pro koho je kruhový trénink vhodný

Kruháč zatěžuje lidské tělo pomocí různých cviků, které jdou rychle za sebou s minimálními pauzami. Nedochází k poklesu tepové frekvence a v celém organismu cirkuluje krev. To znamená celou řadu zdravotních přínosů.

Mezi účinky kruhového tréninku patří zejména rozvoj

 • celkové tělesné zdatnosti,

 • funkční síly a výbušnosti,

 • silově-vytrvalostních schopností,

 • aerobní vytrvalosti,

 • motorických schopností,

 • posílení svalů celého těla včetně hlubokého stabilizačního systému.

Je vhodný pro všechny, kteří hledají rychlé a přitom vysoce efektivní cvičení na celé tělo. Je vhodný pro dospělé muže i ženy, pro děti, dospívající i starší osoby. Díky různé obtížnosti je určený pro začátečníky i pokročilé sportovce. Kruhového tréninku se nemusí bát ani lidé s nadváhou.


Dobrý trenér dokáže vymyslet perfektní kruhový trénink pro začátečníky i pokročilé bez rozdílu kondice, věku i váhy. Začátečníci by měli vždy začít cvičit pod dohledem trenéra, jenž za ně vymyslí nejen složení tréninku, ale rovněž ohlídá čas i počty a správné provedení jednotlivých cviků.

Sebeobrana pro ženy

pod vedením lektora Radka Kozely (lektor s dlouholetou praxí u PČR)

Sebeobrana žen je zvláštní, samostatnou skupinou osobní sebeobrany. Ženy a dívky jsou často oběťmi různého druhu násilí, které se liší od běžných útoků vedených na muže. Jedná se o sexuálně motivované útoky, domácí násilí, týrání apod. Ženy jsou navíc v obraně znevýhodněny proti mužům.

Sebeobrana žen a její trénink mají následující specifika:

 1. Tělesná stavba: proti mužům jsou ženy ve fyzické nevýhodě (nižší hmotnost a

 2. svalová hmota i síla).

 3. Specifické motivy útoku: sexuální, loupež, pomsta.

 4. Organizace výuky: v lekcích a kurzech sebeobrany žen cvičí studentky s figuranty. Zásadní význam mají modelové situace v tělocvičně, prostorách budov i ve venkovních prostorách, ve kterých ženy čelí řízenému útoku figuranta (povětšinou muže).

 • Jak reagovat, když na vás někdo začne oplzle pokřikovat?
 • Co dělat, když jde za vámi v noci cizí chlap?
 • Jak se zachovat, když vám někdo začne sprostě nadávat?
 • Co když na vás útočník začne sahat?

Pokud na tyto otázky neznáte odpověď, jsou tyto lekce přesně pro vás. Zde
získáte sebevědomí a svobodu pustit k sobě jen ty, kterým to dovolíte. Naučíte se,
jak být hrdá a silná žena, která umí dát jasně najevo, když se jí něco nelíbí
takovým způsobem, aby to pochopil každý. A pokud ne... Budete vědět, co dělat
dál.

Tréninky se věnují dynamice násilí, způsobu, jakým si agresoři vybírají oběť a tomu, jak jim to překazit. Naučíte se, v jakých případech, jak a proč reagovat na otrapy tak, abyste zůstala v bezpečí. Naučíte se, jak poznat, že se schyluje k násilí, a adekvátně reagovat, aby si agresor svůj útok rozmyslel. Naučíte se správným způsobem komunikovat s násilníkem tak, abyste ho od útoku odradila.


Získáte jasný postup, jak reagovat v krizové situaci. Ten obsahuje několik stupňů, jak se ohradit a zastavit násilníka; každý je silnější než ten před tím. A když ani to nepomůže, naučíte se i jednoduchý, ale velmi účinný způsob, jak se bránit fyzicky. Zkrátka a dobře: v tomto kurzu se naučíte to nejpodstatnější, co umíme naučit. Po stovkách odučených hodin jsme vzali to nejdůležitější, o čem víme, že funguje v drtivé většině situací, a nabízíme vám to v těchto lekcích.

Jóga

pod vedením lektora Pankaje Kumara (je profesionálním instruktorem jógy)

Jóga je přístup k životu, cesta i cíl zároveň. Můžeme ji popsat jako poznání sebe sama a techniky které jóga popisuje jsou
nástroje, které nám pomáhají v návratu ke schopnosti být v rovnováze a poznání sebe sama.


V dnešní době si velká část z nás pod pojmem jóga vybaví formu jejího fyzického cvičení (ásan). Z tohoto pohledu je jóga soubor cvičení, která pročišťují tělo, zvyšují odolnost a zdatnost organismu a zlepšují funkci centrální nervové soustavy. Mezi nesčetné výhody, které pravidelné cvičení jógy přináší patří posílení a protažení celého těla, uvolnění, zbavení se stresu, vnitřní klid a celková vyrovnanost, více energie a životního elánu, snížení váhy a mnoho dalších.


Krásou jógy je její univerzálnost.


Cvičit může každý, děti, mladí, lidé středního věku, senioři, lidé zdraví i nemocní. Je třeba najít styl, který je pro vás vhodný a zejména vyčlenit čas na pravidelné cvičení. Pokud s jógou začínáte, doporučujeme začít s lekcemi nebo kurzy pro začátečníky. Je také dobré vyzkoušet různé styly abyste našli ten, který právě vám vyhovuje. A pravidelným cvičením se pak postupně propracujete k náročnějším hodinám.


Při dlouhodobém pravidelném cvičení vede tato tisíce let stará disciplína k harmonii těla a mysli, schopnosti rychlého návratu do rovnováhy a k poznání sebe sama.


Pro ty, kteří se chtějí jógou zabývat hlouběji může být fyzické cvičení přípravou pro další kroky na této cestě. Jako celek je jóga soubor různých praktik a postupů prováděných za účelem ztišení mysli, pocházejících z Indie. Slovo „yoga“ pochází ze staroindického jazyka Sanskrit. Za mnoho tisíciletí se vyvinula řada směrů a škol, které se liší ve svých přístupech a metodách a zároveň se shodují v základních principech. Jako přirovnání se nabízí “Mnoho cest k vrcholu jedné hory”.

Hlavními směry jógy jsou:

 • Bhakti Yoga – cesta emocí a duševní oddanosti

 • Jnana Yoga – cesta vědění (moudrosti)

 • Karma Yoga – cesta obětavé, nesobecké pomoci a skutků

 • Hatha Yoga – cesta čištění a posílení těla pomocí ásan, krijí a pranajámy (příprava pro Raja jógu)

 • Raja Yoga – kultivace vyššího vědomí, rozvoj stavu meditace (vychází z Patandžaliho Ashtanga jógy)

 • Mantra Yoga – cesta zvuků (recitace nebo opakováni manter)